تیزر تبلیغاتی مازاراتی
شرکت خودرو ساز ایتالیایی و تولید کننده خودروهای لوکس که متعلق به کمپانی فیات است و در ساختار سازمانی فیات مازراتی به عنوان زیر مجموعه کمپانی فراری به حساب می آید

افزودن دیدگاه جدید