خرید خودرو

C Free-IMG

کیا ریو (مونتاژ) مدل 1386 19,500,000 240,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
کیا اپتیما مدل 2010 86,000,000 150,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس اتوماتیک
کیا اپتیما مدل 2010 86,000,000 150,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس اتوماتیک
کیا اپتیما مدل 2010 86,000,000 150,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس اتوماتیک
کیا سراتو 1600 (مونتاژ) مد... 65,000,000 50,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
کیا سراتو 2000 (مونتاژ) مد... 99,160,000 صفر کیلومتر ، مشکی ، گیربکس اتوماتیک
کیا سراتو 2000 (مونتاژ) مد... توافقی 13,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
کیا ریو (مونتاژ) مدل 1386 توافقی 189,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس اتوماتیک
کیا اسپورتیج مدل 2015 165,000,000 14,800 کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
کیا ریو 5 مدل 2014 49,000,000 39,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
کیا سراتو 2000 (مونتاژ) مد... 97,500,000 صفر کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
کیا ریو (مونتاژ) مدل 1384 15,000,000 280,000 کیلومتر ، نوک مدادی ، گیربکس دستی
کیا سراتو کوپه مدل 2012 توافقی 110 کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
کیا سراتو 2000 (مونتاژ) مد... 77,000,000 39,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
کیا ریو (مونتاژ) مدل 1385 16,500,000 181,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
کیا سراتو 2000 مدل 2015 118,000,000 11,000 کیلومتر ، آلبالوئی ، گیربکس اتوماتیک
کیا ریو (مونتاژ) مدل 1385 16,500,000 181,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
کیا ریو (مونتاژ) مدل 1385 16,500,000 181,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی

صفحه‌ها