خرید خودرو

C Free-IMG

پونتیاک 6000 مدل 1976 20,000,000 200 کیلومتر ، سرمه ای ، گیربکس دستی
پونتیاک 6000 مدل 1976 24,000,000 200 کیلومتر ، سرمه ای ، گیربکس دستی
پونتیاک مدل 1974 معاوضه براساس قیمت 47 کیلومتر ، آلبالوئی ، گیربکس اتوماتیک

D Free-No-IMG

پونتیاک فایربرد مدل 1976 10,000,000 0 کیلومتر ، قرمز ، گیربکس اتوماتیک