خرید خودرو

A Featured-IMG

پراید صندوق دار مدل 1388 12,350,000 150,000 کیلومتر ، زیتونی ، گیربکس دستی
پراید 131 SE مدل 1395 اقساطی صفر کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
پراید 111 SE مدل 1395 اقساطی صفر کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
پراید 131 LE مدل 1392 18,000,001 70,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
پراید صندوق دار مدل 1389 13,700,000 145,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس دستی

B Featured-No-IMG

پراید 141 ساده مدل 1389 11,900,000 160,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی

C Free-IMG

پراید هاچ بک مدل 1375 6,700,000 190,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
پراید صندوق دار مدل 1376 7,900,000 151,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
پراید 131 SE مدل 1396 اقساطی صفر کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
پراید 132 ساده مدل 1389 13,700,000 87,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
پراید 131 SE مدل 1395 18,600,000 31,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
پراید صندوق دار مدل 1383 7,200,000 200 کیلومتر ، یشمی ، گیربکس دستی
پراید 131 EX مدل 1395 20,500,000 26,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
پراید 131 SE مدل 1395 18,600,000 31,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
پراید 132 SE مدل 1395 18,700,000 38,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
پراید 132 SE مدل 1395 18,700,000 38,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
پراید 111 SE مدل 1396 اقساطی صفر کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
پراید هاچ بک مدل 1387 12,000,000 250,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس دستی

صفحه‌ها