خرید خودرو

A Featured-IMG

نیسان پاترول چهار در مدل 1... 28,000,000 320,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس دستی
نیسان پاترول چهار در مدل 1... 32,000,000 143,000 کیلومتر ، نقره آبی ، گیربکس دستی
نیسان پاترول چهار در مدل 1... 22,500,000 35,000 کیلومتر ، سرمه ای ، گیربکس دستی
نیسان سرانزا مدل 1384 43,000,000 253,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس دستی
نیسان آلتیما مدل 1991 10,000,000 270,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی

C Free-IMG

نیسان قشقایی مدل 2009 103,000,000 76,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس اتوماتیک
نیسان پت فایندر مدل 1992 31,000,000 0 کیلومتر ، بژ ، گیربکس دستی
نیسان ماکسیما مدل 1381 58,000,000 140,000 کیلومتر ، سرمه ای ، گیربکس اتوماتیک
نیسان پاترول چهار در مدل 1... 35,000,000 110,000 کیلومتر ، آبی ، گیربکس دستی
نیسان ماکسیما مدل 1390 103,000,000 91,000 کیلومتر ، سایر ، گیربکس اتوماتیک
نیسان ماکسیما مدل 1389 82,000,000 130,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
نیسان ایکس تریل مدل 2016 228,000,000 صفر کیلومتر ، مشکی ، گیربکس اتوماتیک
نیسان مورانو مدل 2008 توافقی 2,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
نیسان جوک مدل 2016 139,000,000 16,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
نیسان پاترول دو در مدل 137... توافقی 100,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس دستی
نیسان قشقایی مدل 2010 76,500,000 126,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس اتوماتیک
نیسان پاترول دو در مدل 137... 20,500,000 235,000 کیلومتر ، خاکستری ، گیربکس دستی
نیسان پاترول دو در مدل 136... معاوضه براساس قیمت 300 کیلومتر ، سایر ، گیربکس دستی

صفحه‌ها