خرید خودرو

C Free-IMG

مزدا 3 (مونتاژ) مدل 2009 60,000,000 151,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس اتوماتیک
مزدا 3 (مونتاژ) مدل 2007 60,500,000 225,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
مزدا 3 (مونتاژ) مدل 2009 67,000,000 125,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
مزدا 3 (مونتاژ) مدل 2010 75,000,000 150,000 کیلومتر ، سرمه ای ، گیربکس اتوماتیک
مزدا 3 (مونتاژ) مدل 2010 61,000,000 113,000 کیلومتر ، قرمز ، گیربکس اتوماتیک
مزدا 3 (مونتاژ) مدل 2008 64,000,000 109,000 کیلومتر ، خاکستری ، گیربکس اتوماتیک
مزدا 3 (مونتاژ) مدل 2010 75,000,000 150,000 کیلومتر ، سرمه ای ، گیربکس اتوماتیک
مزدا 3 (مونتاژ) مدل 2008 63,500,000 120,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
مزدا 3 (مونتاژ) مدل 2008 67,000,000 125,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس اتوماتیک
مزدا 3 (مونتاژ) مدل 2009 توافقی 180 کیلومتر ، قهوه ای ، گیربکس اتوماتیک
مزدا 3 (مونتاژ) مدل 2007 58,000,000 210,000 کیلومتر ، آلبالوئی ، گیربکس اتوماتیک
مزدا 3 (مونتاژ) مدل 2008 64,000,000 150,000 کیلومتر ، خاکستری ، گیربکس اتوماتیک
مزدا 3 (مونتاژ) مدل 2010 63,000,000 112,000 کیلومتر ، سرمه ای ، گیربکس اتوماتیک
مزدا 3 (مونتاژ) مدل 2009 54,000,000 160,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
مزدا 3 (مونتاژ) مدل 2008 70,000,000 101,000 کیلومتر ، خاکستری ، گیربکس اتوماتیک
مزدا 3 (مونتاژ) مدل 2007 55,000,000 145,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس اتوماتیک
مزدا 3 (مونتاژ) مدل 2009 82,000,000 44,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس اتوماتیک
مزدا 3 (مونتاژ) مدل 2010 74,000,000 85,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک

صفحه‌ها