خرید خودرو

C Free-IMG

شورولت نوا (مونتاژ) مدل 13... 9,800,000 400,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
شورولت نوا (مونتاژ) مدل 13... 12,000,000 30,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
شورولت نوا (مونتاژ) مدل 13... توافقی 17,000 کیلومتر ، بژ ، گیربکس دستی
شورولت نوا (مونتاژ) مدل 13... 23,000,000 160,000 کیلومتر ، بژ ، گیربکس اتوماتیک
شورولت نوا (مونتاژ) مدل 13... توافقی 150,000 کیلومتر ، بژ ، گیربکس اتوماتیک

D Free-No-IMG

شورولت نوا (مونتاژ) مدل 13... 10,000,000 360,000 کیلومتر ، بژ ، گیربکس دستی