خرید خودرو

A Featured-IMG

شورولت کاپریس مدل 1987 36,500,000 365,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک

C Free-IMG

شورولت نوا مدل 1987 توافقی 94,000 کیلومتر ، سایر ، گیربکس اتوماتیک
شورولت رویال (مونتاژ) مدل... توافقی 120,000 کیلومتر ، سبز ، گیربکس دستی
شورولت کاپریس مدل 1985 اقساطی 250,000 کیلومتر ، نوک مدادی ، گیربکس اتوماتیک
شورولت کاپریس مدل 1985 اقساطی 200,000 کیلومتر ، نوک مدادی ، گیربکس اتوماتیک
شورولت نوا مدل 1978 12,000,000 300,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
شورولت وانت مدل 1979 توافقی 0 کیلومتر ، آبی ، گیربکس دستی
شورولت وانت مدل 1992 15,000,000 60,000 کیلومتر ، آبی ، گیربکس دستی
شورولت نوا (مونتاژ) مدل 13... 9,800,000 400,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
شورولت کامارو مدل 1977 توافقی 250,000 کیلومتر ، قرمز ، گیربکس اتوماتیک
شورولت کاپریس مدل 1988 توافقی 385,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
شورولت ایمپالا مدل 1977 توافقی 570,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس اتوماتیک
شورولت سیلبرتی مدل 1989 16,500,000 84,692 کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
شورولت کاپریس مدل 1989 41,000,000 150,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
شورولت نوا (مونتاژ) مدل 13... 12,000,000 30,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
شورولت وانت مدل 1992 20,000,000 100,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
شورولت کاپریس مدل 1986 39,000,000 100,000 کیلومتر ، قهوه ای ، گیربکس اتوماتیک
شورولت ایمپالا مدل 1974 معاوضه براساس قیمت 270,000 کیلومتر ، قرمز ، گیربکس اتوماتیک

صفحه‌ها