خرید خودرو

C Free-IMG

سیتروئن زانتیا مدل 1386 37,000,000 170,000 کیلومتر ، نوک مدادی ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1386 37,000,000 170,000 کیلومتر ، نوک مدادی ، گیربکس دستی

D Free-No-IMG

سیتروئن زانتیا مدل 1388 53,000,000 80,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1383 25,000,000 260 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1385 30,000,000 220,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی

صفحه‌ها