خرید خودرو

C Free-IMG

دوو ماتیز مدل 1379 توافقی 190 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی
دوو سی یلو مدل 1380 13,000,000 300 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
دوو اسپیرو مدل 1993 8,800,000 121,400 کیلومتر ، نوک مدادی ، گیربکس دستی
دوو سی یلو مدل 1377 10,500,000 170,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
دوو سی یلو مدل 1378 9,500,000 26,500 کیلومتر ، یشمی ، گیربکس دستی
دوو ریسر مدل 1994 4,000,000 330,000 کیلومتر ، نوک مدادی ، گیربکس دستی
دوو ماتیز مدل 1380 7,500,000 260,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی
دوو سی یلو مدل 1378 15,500,000 189,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
دوو ماتیز مدل 1382 8,900,000 180,000 کیلومتر ، قرمز ، گیربکس دستی
دوو سی یلو مدل 1381 توافقی 96,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس دستی
دوو سی یلو مدل 1381 13,500,000 240 کیلومتر ، بژ ، گیربکس دستی
دوو سی یلو مدل 1381 19,800,000 260,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
دوو سی یلو مدل 1382 17,000,000 242,000 کیلومتر ، بژ ، گیربکس دستی
دوو سی یلو مدل 1380 14,700,000 240,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
دوو ماتیز مدل 1381 10,000,000 200,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس دستی
دوو سی یلو مدل 1380 18,000,000 180,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس دستی
دوو سی یلو مدل 1381 18,500,000 174,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
دوو سی یلو مدل توافقی 300,000 کیلومتر ، یشمی ، گیربکس دستی

صفحه‌ها