خرید خودرو

A Featured-IMG

تیبا صندوق دار مدل 1394 23,100,000 4,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
تیبا صندوق دار مدل 1395 اقساطی صفر کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
تیبا صندوق دار مدل 1393 24,200,000 4,610 کیلومتر ، آبی ، گیربکس دستی

B Featured-No-IMG

تیبا هاچ بک مدل 1394 توافقی 60,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی

C Free-IMG

تیبا صندوق دار مدل 1393 20,500,000 44,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
تیبا صندوق دار مدل 1393 20,400,000 44,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
تیبا هاچ بک مدل 1394 23,000,000 43,000 کیلومتر ، نوک مدادی ، گیربکس دستی
تیبا صندوق دار مدل 1396 1,000,000 صفر کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
تیبا هاچ بک مدل 1394 22,800,000 31,500 کیلومتر ، خاکستری ، گیربکس دستی
تیبا صندوق دار مدل 1395 24,300,000 14,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
تیبا صندوق دار مدل 1395 24,000,000 16,000 کیلومتر ، قهوه ای ، گیربکس دستی
تیبا هاچ بک مدل 1396 اقساطی صفر کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
تیبا هاچ بک مدل 1393 20,000,000 98 کیلومتر ، نقره آبی ، گیربکس دستی
تیبا صندوق دار مدل 1394 20,950,000 30,700 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
تیبا صندوق دار مدل 1394 22,000,000 31,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
تیبا صندوق دار مدل 1396 25,000,000 صفر کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
تیبا هاچ بک مدل 1395 24,000,000 11,000 کیلومتر ، نوک مدادی ، گیربکس دستی
تیبا هاچ بک مدل 1394 22,500,000 49,000 کیلومتر ، نوک مدادی ، گیربکس دستی

صفحه‌ها