خرید خودرو

A Featured-IMG

تاکسی مدل 1385 12,500,000 380,000 کیلومتر ، زرد ، گیربکس دستی

B Featured-No-IMG

تاکسی گوناگون مدل 1388 16,000,000 125,000 کیلومتر ، زرد ، گیربکس دستی
تاکسی پراید مدل 1384 12,000,000 290,000 کیلومتر ، سبز ، گیربکس دستی

C Free-IMG

تاکسی پژو 405 مدل 1387 توافقی 300 کیلومتر ، زرد ، گیربکس دستی
تاکسی پژو 405 مدل 1387 توافقی 300 کیلومتر ، زرد ، گیربکس دستی
تاکسی پژو 405 مدل 1390 2,000,000 2,300 کیلومتر ، زرد ، گیربکس دستی
تاکسی سمند مدل 1395 37,500,000 12,000 کیلومتر ، زرد ، گیربکس دستی
تاکسی پژو 405 مدل 1396 33,000,000 3,600 کیلومتر ، زرد ، گیربکس دستی
تاکسی سمند مدل 1395 36,000,000 3,500 کیلومتر ، زرد ، گیربکس دستی
تاکسی پژو 405 مدل 1390 21,000,000 350,000 کیلومتر ، زرد ، گیربکس دستی
تاکسی سمند مدل 1388 19,500,000 280,000 کیلومتر ، زرد ، گیربکس دستی
تاکسی پیکان مدل 1382 8,500,000 300,000 کیلومتر ، سبز ، گیربکس دستی
تاکسی سمند مدل 1387 20,000,000 70,000 کیلومتر ، زرد ، گیربکس دستی
تاکسی گوناگون مدل 1386 9,000,000 500,000 کیلومتر ، سبز ، گیربکس دستی
تاکسی سمند مدل 1395 41,000,000 40,000 کیلومتر ، زرد ، گیربکس دستی
تاکسی پژو 405 مدل 1386 18,500,000 42,000 کیلومتر ، سبز ، گیربکس دستی
تاکسی پژو 405 مدل 1386 معاوضه براساس قیمت 280 کیلومتر ، سبز ، گیربکس دستی
تاکسی سمند مدل 1387 توافقی 19,000 کیلومتر ، زرد ، گیربکس دستی

صفحه‌ها