خرید خودرو

C Free-IMG

تاکسی پراید مدل 1385 9,000,000 586,000 کیلومتر ، زرد ، گیربکس دستی
تاکسی سمند مدل 1387 19,000,000 73,000 کیلومتر ، زرد ، گیربکس دستی
تاکسی پژو 405 مدل 1390 190,000,000 23,000 کیلومتر ، زرد ، گیربکس دستی
تاکسی سمند مدل 1385 توافقی 422,000 کیلومتر ، زرد ، گیربکس دستی
تاکسی پژو 405 مدل 1388 19,500,000 285,000 کیلومتر ، زرد ، گیربکس دستی
تاکسی گوناگون مدل 1389 16,000,000 208,000 کیلومتر ، سبز ، گیربکس دستی
تاکسی سمند مدل 1396 39,000,000 5,500 کیلومتر ، زرد ، گیربکس دستی
تاکسی پژو 405 مدل 1387 توافقی 300 کیلومتر ، زرد ، گیربکس دستی
تاکسی پژو 405 مدل 1387 توافقی 300 کیلومتر ، زرد ، گیربکس دستی
تاکسی پژو 405 مدل 1390 2,000,000 2,300 کیلومتر ، زرد ، گیربکس دستی
تاکسی سمند مدل 1395 37,500,000 12,000 کیلومتر ، زرد ، گیربکس دستی
تاکسی پژو 405 مدل 1396 33,000,000 3,600 کیلومتر ، زرد ، گیربکس دستی
تاکسی سمند مدل 1395 36,000,000 3,500 کیلومتر ، زرد ، گیربکس دستی
تاکسی پژو 405 مدل 1390 21,000,000 350,000 کیلومتر ، زرد ، گیربکس دستی
تاکسی سمند مدل 1388 19,500,000 280,000 کیلومتر ، زرد ، گیربکس دستی
تاکسی پیکان مدل 1382 8,500,000 300,000 کیلومتر ، سبز ، گیربکس دستی
تاکسی سمند مدل 1387 20,000,000 70,000 کیلومتر ، زرد ، گیربکس دستی
تاکسی گوناگون مدل 1386 9,000,000 500,000 کیلومتر ، سبز ، گیربکس دستی

صفحه‌ها