خرید خودرو

C Free-IMG

بیوک B3 (مونتاژ) مدل 1358 36,000,000 350,000 کیلومتر ، یشمی ، گیربکس اتوماتیک
بیوک B3 (مونتاژ) مدل 1365 19,000,000 300,000 کیلومتر ، سرمه ای ، گیربکس اتوماتیک