خرید خودرو

C Free-IMG

بیوک مدل 1969 توافقی 123,456 کیلومتر ، سرمه ای ، گیربکس اتوماتیک
بیوک اسکای لارک مدل 1977 توافقی 666,666 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس اتوماتیک
بیوک B3 مدل 1985 توافقی 79,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
بیوک B6 مدل 1976 14,000,000 487,000 کیلومتر ، سرمه ای ، گیربکس اتوماتیک
بیوک آپولو مدل 1975 13,000,000 360,000 کیلومتر ، آبی ، گیربکس اتوماتیک