خرید خودرو

C Free-IMG

بیوک اسکای لارک مدل 1977 توافقی 120,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس اتوماتیک
بیوک اسکای لارک مدل 1977 توافقی 120,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس اتوماتیک
سیتروئن زانتیا مدل 1386 32,000,000 165,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی

D Free-No-IMG

نیسان رونیز مدل 1386 65,000,000 91,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1386 36,500,000 167,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی