خرید خودرو

C Free-IMG

هایما S7 مدل 2017 اقساطی صفر کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
هایما S7 مدل 2017 77,000,000 12,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
هایما S7 مدل 2016 75,500,000 15,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
هایما S7 مدل 2017 38,000,000 صفر کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
هایما S7 مدل 2016 75,000,000 14,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
هایما S7 مدل 2017 93,500,000 صفر کیلومتر ، مشکی ، گیربکس اتوماتیک

D Free-No-IMG

هایما S7 مدل 2017 1,111,111 صفر کیلومتر ، سایر ، گیربکس اتوماتیک