خرید خودرو

C Free-IMG

هایما S7 مدل 2017 اقساطی صفر کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک

D Free-No-IMG

هایما S7 مدل 2017 97,500,000 صفر کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
هایما S7 مدل 2017 1,111,111 صفر کیلومتر ، سایر ، گیربکس اتوماتیک