خرید خودرو

C Free-IMG

پراید 132 ساده مدل 1388 12,100,000 190,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
پراید 132 ساده مدل 1386 12,000,000 81,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی