خرید خودرو

C Free-IMG

پراید 132 ساده مدل 1389 13,700,000 87,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
پراید 132 ساده مدل 1388 1,190,000 163,000 کیلومتر ، نوک مدادی ، گیربکس دستی
پراید 132 ساده مدل 1387 8,800,000 280,000 کیلومتر ، مسی ، گیربکس دستی
پراید 132 ساده مدل 1389 17,000,000 100,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
پراید 132 ساده مدل 1388 14,500,000 160,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی