خرید خودرو

C Free-IMG

پراید 131 SL مدل 1391 اقساطی 180,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
پراید 131 SL مدل 1390 12,500,000 168,000 کیلومتر ، نقره آبی ، گیربکس دستی
پراید 131 SL مدل 1390 13,500,000 180,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی

D Free-No-IMG

پراید 131 SL مدل 1391 14,500,000 142 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
پراید 131 SL مدل 1391 14,500,000 142 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی