خرید خودرو

C Free-IMG

فولکس واگن گل مدل 1386 16,000,000 180,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
فولکس واگن گل مدل 1384 16,000,000 152,000 کیلومتر ، بژ ، گیربکس دستی
فولکس واگن گل مدل 1385 16,000,000 134,000 کیلومتر ، قهوه ای ، گیربکس دستی
فولکس واگن گل مدل 1385 17,500,000 135 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی