خرید خودرو

C Free-IMG

فولکس واگن گل مدل 1386 توافقی 650,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
فولکس واگن گل مدل 1385 19,800,000 210,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی
فولکس واگن گل مدل 1385 19,000,000 136,000 کیلومتر ، قهوه ای ، گیربکس دستی
فولکس واگن گل مدل 1386 16,000,000 180,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی