خرید خودرو

C Free-IMG

گریت وال ولیکس C30 دنده ای... 33,000,000 32,000 کیلومتر ، قهوه ای ، گیربکس دستی
گریت وال هاوال M4 مدل 201... 57,000,000 15,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
گریت وال ولیکس C30 اتوماتی... 35,000,000 114,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
گریت وال ولیکس C30 دنده ای... 36,000,000 36,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
گریت وال ولیکس C30 دنده ای... 39,000,000 76,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس دستی

D Free-No-IMG

گریت وال ولیکس C30 دنده ای... 34,500,000 75,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
گریت وال ولیکس C30 دنده ای... 34,500,000 70,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی