خرید خودرو

C Free-IMG

چانگان CS35 مدل 2015 62,000,000 13,000 کیلومتر ، قهوه ای ، گیربکس اتوماتیک
چانگان CS35 مدل 2017 اقساطی صفر کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
چانگان CS35 مدل 2017 توافقی 6,900 کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
چانگان CS35 مدل 2017 توافقی 6,900 کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک

D Free-No-IMG

چانگان CS35 مدل 2017 69,500,000 صفر کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
چانگان CS35 مدل 2017 1,000,000 صفر کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
چانگان CS35 مدل 2017 توافقی صفر کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک