خرید خودرو

C Free-IMG

نیسان پاترول چهار در مدل 1... 30,000,000 300,000 کیلومتر ، خاکستری ، گیربکس دستی
نیسان پاترول چهار در مدل 1... 17,300,000 1,000 کیلومتر ، یشمی ، گیربکس دستی
نیسان پاترول چهار در مدل 1... 13,500,000 250,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی
نیسان پاترول چهار در مدل 1... 34,000,000 300,000 کیلومتر ، سرمه ای ، گیربکس دستی
نیسان پاترول چهار در مدل 1... 35,000,000 110,000 کیلومتر ، آبی ، گیربکس دستی
نیسان پاترول چهار در مدل 1... توافقی 2,000 کیلومتر ، سبز ، گیربکس دستی