خرید خودرو

C Free-IMG

نیسان پاترول چهار در مدل 1... 34,500,000 200,000 کیلومتر ، یشمی ، گیربکس دستی
نیسان پاترول چهار در مدل 1... 30,000,000 300,000 کیلومتر ، خاکستری ، گیربکس دستی

D Free-No-IMG

نیسان پاترول چهار در مدل 1... 28,000,000 300,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی