خرید خودرو

C Free-IMG

جیلی امگراند 7 مدل 2014 61,000,000 41,000 کیلومتر ، طلایی ، گیربکس اتوماتیک
جیلی امگراند 7 مدل 2013 46,000,000 60,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
جیلی مدل اقساطی صفر کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
جیلی امگراند 7 مدل 2013 45,000,000 80,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس دستی

D Free-No-IMG

جیلی امگراند 7 مدل 2014 60,000,000 50,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک