خرید خودرو

C Free-IMG

پژو RDI مدل 1383 7,100,000 350,000 کیلومتر ، سبز ، گیربکس دستی
بنز E 230 مدل 1974 50,000,000 130,000 کیلومتر ، سبز ، گیربکس دستی
مینی بوس مونتاژ مدل 1390 توافقی 17,000 کیلومتر ، سبز ، گیربکس دستی
ون غزال مدل 1394 توافقی صفر کیلومتر ، سبز ، گیربکس دستی
پراید هاچ بک مدل 1375 6,400,000 250,000 کیلومتر ، سبز ، گیربکس دستی
پیکان گوناگون مدل 1374 8,000,000 40,000 کیلومتر ، سبز ، گیربکس دستی

D Free-No-IMG

جیپ صحرا مدل 1376 توافقی 1,111 کیلومتر ، سبز ، گیربکس دستی
پژو ROA مدل 1390 15,000,000 170,000 کیلومتر ، سبز ، گیربکس دستی