خرید خودرو

C Free-IMG

پورشه ماکان مدل 2017 625,000,000 صفر کیلومتر ، مشکی ، گیربکس اتوماتیک
پورشه پانامرا مدل 2012 600,000,000 55,000 کیلومتر ، قهوه ای ، گیربکس اتوماتیک
ام جی 3 مدل 2015 615,000,000 34,000 کیلومتر ، آبی ، گیربکس اتوماتیک

D Free-No-IMG

رنو ساندرو (مونتاژ) مدل 2... 650,000,000 صفر کیلومتر ، مشکی ، گیربکس اتوماتیک
رنو ساندرو (مونتاژ) مدل 2... 615,000,000 صفر کیلومتر ، مشکی ، گیربکس اتوماتیک
ام جی 550 مدل 2010 650,000,000 155,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک