خرید خودرو

A Featured-IMG

میتسوبیشی مدل 1993 10,000,000 230,000 کیلومتر ، قرمز ، گیربکس دستی
نیسان آلتیما مدل 1991 10,000,000 270,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی

C Free-IMG

پراید صندوق دار مدل 1384 8,500,000 360,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی
پراید 141 ساده مدل 1378 7,500,000 121,000 کیلومتر ، خاکستری ، گیربکس دستی
دوو سی یلو مدل 1379 10,000,000 200,000 کیلومتر ، بژ ، گیربکس دستی
تاکسی پیکان مدل 1383 8,500,000 300,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
پژو RDI مدل 1384 9,500,000 214,000 کیلومتر ، یشمی ، گیربکس دستی
پژو RD مدل 1384 9,500,000 212,000 کیلومتر ، یشمی ، گیربکس دستی
پژو RDI مدل 1384 9,500,000 212,000 کیلومتر ، یشمی ، گیربکس دستی
پیکان گوناگون مدل 1381 5,000,000 200,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
پراید صندوق دار مدل 1382 6,900,000 241,000 کیلومتر ، یشمی ، گیربکس دستی
پراید صندوق دار مدل 1383 7,500,000 24,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس دستی
پراید صندوق دار مدل 1383 7,500,000 24,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس دستی
جیپ چروکی مدل 1979 9,000,000 300,000 کیلومتر ، قرمز ، گیربکس دستی
پراید 141 ساده مدل 1395 9,800,000 250,000 کیلومتر ، خاکستری ، گیربکس دستی
پراید صندوق دار مدل 1375 7,200,000 1,234 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
پراید صندوق دار مدل 1383 9,500,000 170,879 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس دستی
پراید صندوق دار مدل 1383 9,500,000 170,879 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس دستی

صفحه‌ها