خرید خودرو

A Featured-IMG

پراید 111 EX مدل 1391 16,500,000 116,000 کیلومتر ، نوک مدادی ، گیربکس دستی
پراید صندوق دار مدل 1388 12,350,000 150,000 کیلومتر ، زیتونی ، گیربکس دستی
پراید 131 SE مدل 1395 اقساطی صفر کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
پراید 111 SE مدل 1395 اقساطی صفر کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
پراید 131 LE مدل 1392 18,000,001 70,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
پراید صندوق دار مدل 1389 13,700,000 145,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس دستی

B Featured-No-IMG

پراید 141 ساده مدل 1389 11,900,000 160,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی

C Free-IMG

پراید 111 LX مدل 1394 18,500,000 47,000 کیلومتر ، نوک مدادی ، گیربکس دستی
پراید 132 SL مدل 1390 15,400,000 129,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
پراید صندوق دار مدل 1386 13,500,000 140,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی
پراید 111 SX مدل 1390 16,000,000 100,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی
پراید 131 EX مدل 1391 14,500,000 130,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
پراید 132 SX مدل 1390 15,800,000 34,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
پراید صندوق دار مدل 1389 14,000,000 168,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
پراید 151 TL مدل 1393 20,000,000 47,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
پراید مدل 1388 12,000,000 220,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
پراید 131 SX مدل 1390 21,800,000 65,000 کیلومتر ، نوک مدادی ، گیربکس اتوماتیک
پراید صندوق دار مدل 1384 85,000,000 270,000 کیلومتر ، یشمی ، گیربکس دستی

صفحه‌ها