خرید خودرو

A Featured-IMG

پراید صندوق دار مدل 1388 12,350,000 150,000 کیلومتر ، زیتونی ، گیربکس دستی
پراید 131 SE مدل 1395 اقساطی صفر کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
پراید 111 SE مدل 1395 اقساطی صفر کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
پراید 131 LE مدل 1392 18,000,001 70,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
پراید صندوق دار مدل 1389 13,700,000 145,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس دستی

B Featured-No-IMG

پراید 141 ساده مدل 1389 11,900,000 160,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی

C Free-IMG

پراید صندوق دار مدل 1382 10,200,000 100,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
پراید 131 EX مدل 1392 16,700,000 62,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
پراید 111 EX مدل 1392 16,200,000 130,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
پراید 132 ساده مدل 1388 14,500,000 160,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
پراید 131 SE مدل 1393 توافقی 100 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
پراید 111 SX مدل 1389 13,800,000 107,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
پراید 111 SE مدل 1394 19,000,000 70,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
پراید 132 SX مدل 1390 14,000,000 84,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
پراید 131 SL مدل 1391 14,700,000 60,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی
پراید صندوق دار مدل 1387 12,500,000 96 کیلومتر ، نوک مدادی ، گیربکس دستی
پراید صندوق دار مدل 1385 13,000,000 79,000 کیلومتر ، نقره آبی ، گیربکس دستی
پراید 151 SL مدل 1392 13,300,000 23,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس دستی

صفحه‌ها