خرید خودرو

C Free-IMG

هوندا سیویک مدل 1993 20,000,000 370,000 کیلومتر ، نقره آبی ، گیربکس دستی
هوندا سیویک مدل 1994 17,000,000 310,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی
هوندا سیویک مدل 1993 19,000,000 30,900 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس دستی
هوندا سیویک مدل 1994 توافقی 180,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی