خرید خودرو

A Featured-IMG

نیسان پاترول چهار در مدل 1... 28,000,000 320,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس دستی
نیسان پاترول چهار در مدل 1... 32,000,000 143,000 کیلومتر ، نقره آبی ، گیربکس دستی
نیسان پاترول چهار در مدل 1... 22,500,000 35,000 کیلومتر ، سرمه ای ، گیربکس دستی
نیسان سرانزا مدل 1384 43,000,000 253,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس دستی
نیسان آلتیما مدل 1991 10,000,000 270,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی

C Free-IMG

نیسان پیکاپ (مونتاژ) مدل 1... 4,000,000 160,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
نیسان پیکاپ (مونتاژ) مدل 1... 46,000,000 200,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
نیسان وانت زامیاد مدل 1387... 19,000,000 120,000 کیلومتر ، آبی ، گیربکس دستی
نیسان قشقایی (مونتاژ) مدل... 130,000,000 28,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
نیسان پاترول دو در مدل 137... 26,500,000 250,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس دستی
نیسان پاترول دو در مدل 137... 26,500,000 250,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس دستی
نیسان مورانو مدل 2012 169,000,000 84,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
نیسان پاترول چهار در مدل 1... 19,000,000 140,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
نیسان پاترول چهار در مدل 1... 18,500,000 265,000 کیلومتر ، نقره آبی ، گیربکس دستی
نیسان پاترول وانت مدل 1369... 12,800,000 300,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
نیسان پاترول چهار در مدل 1... 20,000,000 360,000 کیلومتر ، خاکستری ، گیربکس دستی
نیسان سافاری مدل 2004 توافقی 12,600 کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
نیسان وانت زامیاد مدل 1386... 17,900,000 140,000 کیلومتر ، آبی ، گیربکس دستی

صفحه‌ها