خرید خودرو

A Featured-IMG

نیسان پاترول چهار در مدل 1... 28,000,000 320,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس دستی
نیسان پاترول چهار در مدل 1... 32,000,000 143,000 کیلومتر ، نقره آبی ، گیربکس دستی
نیسان پاترول چهار در مدل 1... 22,500,000 35,000 کیلومتر ، سرمه ای ، گیربکس دستی
نیسان سرانزا مدل 1384 43,000,000 253,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس دستی
نیسان آلتیما مدل 1991 10,000,000 270,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی

C Free-IMG

نیسان مدل 1994 توافقی 190,000 کیلومتر ، خاکستری ، گیربکس دستی
نیسان تی ینا مدل 2010 112,000,000 135,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
نیسان پیکاپ (مونتاژ) مدل 1... 42,000,000 166,000 کیلومتر ، بژ ، گیربکس دستی
نیسان پاترول دو در مدل 137... 22,000,000 1 کیلومتر ، یشمی ، گیربکس دستی
نیسان وانت مدل 8,500,000 1 کیلومتر ، آبی ، گیربکس دستی
نیسان پاترول وانت مدل 1370... 17,500,000 300,000 کیلومتر ، بژ ، گیربکس دستی
نیسان پاترول وانت مدل 1370... 17,500,000 300,000 کیلومتر ، بژ ، گیربکس دستی
نیسان وانت زامیاد مدل 1386... 19,500,000 12,000 کیلومتر ، آبی ، گیربکس دستی
نیسان وانت زامیاد مدل 1386... 19,500,000 120,000 کیلومتر ، آبی ، گیربکس دستی
نیسان پیکاپ (مونتاژ) مدل 1... 73,000,000 84,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
نیسان پاترول دو در مدل 29,000,000 118,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس دستی
نیسان پاترول چهار در مدل 1... توافقی 240,000 کیلومتر ، بادمجانی ، گیربکس دستی
نیسان ماکسیما مدل 1382 توافقی 160 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس دستی

صفحه‌ها