خرید خودرو

A Featured-IMG

نیسان پاترول چهار در مدل 1... 28,000,000 320,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس دستی
نیسان پاترول چهار در مدل 1... 32,000,000 143,000 کیلومتر ، نقره آبی ، گیربکس دستی
نیسان پاترول چهار در مدل 1... 22,500,000 35,000 کیلومتر ، سرمه ای ، گیربکس دستی
نیسان سرانزا مدل 1384 43,000,000 253,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس دستی
نیسان آلتیما مدل 1991 10,000,000 270,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی

C Free-IMG

نیسان پاترول دو در مدل 137... 30,000,000 178,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس دستی
نیسان تی ینا (مونتاژ) مدل... 138,000,000 111,000 کیلومتر ، سرمه ای ، گیربکس اتوماتیک
نیسان وانت زامیاد مدل 1387... 1,800,000 120,000 کیلومتر ، آبی ، گیربکس دستی
نیسان ماکسیما مدل 1390 92,000,000 114,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
نیسان پیکاپ (مونتاژ) مدل 1... معاوضه براساس قیمت 130,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
نیسان وانت زامیاد مدل 1396... اقساطی صفر کیلومتر ، آبی ، گیربکس دستی
نیسان ماکسیما مدل 1390 توافقی 128,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
نیسان وانت زامیاد مدل 1396... اقساطی صفر کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
نیسان پاترول دو در مدل 137... 16,500,000 210,000 کیلومتر ، یشمی ، گیربکس دستی
نیسان ماکسیما مدل 1382 توافقی 3,200 کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
نیسان پیکاپ (مونتاژ) مدل 1... 46,500,000 350,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
نیسان ماکسیما مدل 1390 توافقی 120,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
نیسان جوک مدل 2016 توافقی صفر کیلومتر ، قرمز ، گیربکس اتوماتیک

صفحه‌ها