خرید خودرو

A Featured-IMG

مزدا 323 مدل 1383 27,000,000 230,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس اتوماتیک

B Featured-No-IMG

مزدا مدل 2008 55,000,000 128,000 کیلومتر ، آلبالوئی ، گیربکس اتوماتیک

C Free-IMG

مزدا 3 (مونتاژ) مدل 2009 82,000,000 44,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس اتوماتیک
مزدا 3 (مونتاژ) مدل 2008 34,000,000 1 کیلومتر ، خاکستری ، گیربکس اتوماتیک
مزدا 3 (مونتاژ) مدل 2010 74,000,000 85,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
مزدا 323 مدل 1385 40,000,000 189,000 کیلومتر ، نوک مدادی ، گیربکس اتوماتیک
مزدا وانت تک کابین (مونتاژ... 8,500,000 300,000 کیلومتر ، نوک مدادی ، گیربکس دستی
مزدا 3 (مونتاژ) مدل 2007 61,500,000 135,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
مزدا 3 (مونتاژ) مدل 2008 53,000,000 170,000 کیلومتر ، خاکستری ، گیربکس اتوماتیک
مزدا 3 جدید صندوق دار مدل... 97,000,000 صفر کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
مزدا وانت مدل 2010 23,000,000 180,000 کیلومتر ، نقره آبی ، گیربکس دستی
مزدا وانت تک کابین (مونتاژ... 7,800,000 200,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
مزدا 3 (مونتاژ) مدل 2007 54,000,000 220,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
مزدا 323 مدل 1383 32,000,000 90,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی
مزدا 3 جدید صندوق دار مدل... 96,000,000 57,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس اتوماتیک
مزدا 323 مدل 1385 38,000,000 230,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس اتوماتیک
مزدا وانت تک کابین (مونتاژ... 26,000,000 14,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
مزدا 323 مدل 1384 38,000,000 220,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس اتوماتیک

صفحه‌ها