خرید خودرو

A Featured-IMG

لیفان 620 1.8 مدل 1393 33,000,000 54,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی

B Featured-No-IMG

لیفان X60 مدل 1393 45,000,000 27,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس دستی

C Free-IMG

لیفان مدل 1395 54,000,000 صفر کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
لیفان 820 مدل 1395 88,000,000 15,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس اتوماتیک
لیفان X60 مدل 1395 اقساطی صفر کیلومتر ، سایر ، گیربکس اتوماتیک
لیفان X50 مدل 1395 اقساطی صفر کیلومتر ، سایر ، گیربکس اتوماتیک
لیفان 620 1.6 مدل 1391 26,200,000 67,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس دستی
لیفان 520i مدل 1390 19,000,000 103,000 کیلومتر ، قهوه ای ، گیربکس دستی
لیفان 620 1.8 مدل 1393 35,200,000 52,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
لیفان 820 مدل 1395 اقساطی صفر کیلومتر ، سایر ، گیربکس اتوماتیک
لیفان مدل 1395 55,500,000 صفر کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
لیفان X60 مدل 1392 43,000,000 1,234 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
لیفان X50 مدل 1395 50,000,000 10,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
لیفان X60 مدل 1394 51,000,000 8,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس دستی
لیفان X50 مدل 1394 43,000,000 38,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
لیفان 620 1.8 مدل 1394 36,000,000 31,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس دستی
لیفان X60 مدل 1394 47,000,000 50,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
لیفان X60 مدل 1391 42,000,000 70,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس دستی

صفحه‌ها