خرید خودرو

B Featured-No-IMG

لیفان X60 مدل 1393 45,000,000 27,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس دستی

C Free-IMG

لیفان 620 1.8 مدل 1394 36,500,000 70,000 کیلومتر ، قهوه ای ، گیربکس دستی
لیفان مدل 1395 49,000,000 صفر کیلومتر ، نوک مدادی ، گیربکس اتوماتیک
لیفان 620 1.8 مدل 1393 33,500,000 50,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
لیفان 620 1.8 مدل 1394 معاوضه بر اساس برند 70,000 کیلومتر ، قهوه ای ، گیربکس دستی
لیفان 620 1.6 مدل 1391 28,500,000 130,000 کیلومتر ، نوک مدادی ، گیربکس دستی
لیفان 620 1.8 مدل 1391 27,800,000 110 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
لیفان X50 مدل 1395 47,500,000 1 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
لیفان X60 مدل 1395 اقساطی 22,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
لیفان 620 1.8 مدل 1395 40,000,000 24,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
لیفان X60 مدل 1395 توافقی 22,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
لیفان مدل 1395 اقساطی 12,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
لیفان X60 مدل 1395 62,500,000 صفر کیلومتر ، مشکی ، گیربکس اتوماتیک
لیفان X50 مدل 1395 55,000,000 صفر کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
لیفان مدل 1395 82,000,000 صفر کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
لیفان 620 1.8 مدل 1394 38,000,000 65,000 کیلومتر ، قهوه ای ، گیربکس دستی
لیفان 620 1.6 مدل 1390 26,500,000 65,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
لیفان X50 مدل 1394 47,500,000 15,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک

صفحه‌ها