خرید خودرو

C Free-IMG

سیتروئن ژیان مدل 1356 1,800,000 566,225 کیلومتر ، بژ ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1381 توافقی 136 کیلومتر ، سرمه ای ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1388 52,000,000 50,000 کیلومتر ، نوک مدادی ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1381 توافقی 0 کیلومتر ، آبی ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1387 40,000,000 140,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1385 معاوضه براساس قیمت 218,000 کیلومتر ، سرمه ای ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1384 28,500,000 190 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1383 معاوضه براساس قیمت 243,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1383 29,000,000 190,000 کیلومتر ، نوک مدادی ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1386 42,800,000 130,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی
سیتروئن C5 مدل 2007 57,000,000 218,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
سیتروئن زانتیا مدل 1386 37,800,000 210,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1384 27,000,000 138,000 کیلومتر ، خاکستری ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1386 32,500,000 185,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل توافقی 170,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1386 45,000,000 130,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1388 62,000,000 37,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
سیتروئن New C5 مدل 2011 91,000,000 140,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس اتوماتیک

صفحه‌ها