خرید خودرو

C Free-IMG

سیتروئن زانتیا مدل 1384 34,000,000 119,000 کیلومتر ، سرمه ای ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1385 توافقی 116 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی
سیتروئن C5 مدل 2007 55,000,000 2,222 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس اتوماتیک
سیتروئن زانتیا مدل 29,000,000 250,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1389 44,500,000 113,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1389 41,000,000 100 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1386 32,000,000 165,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1388 34,000,000 0 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1387 42,000,000 95 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1382 32,000,000 240,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1386 45,000,000 130,000 کیلومتر ، خاکستری ، گیربکس دستی

D Free-No-IMG

سیتروئن زانتیا مدل 1384 33,000,000 170,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1384 27,000,000 250,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1381 28,000,000 280,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1381 18,000,000 330,000 کیلومتر ، نوک مدادی ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1384 31,000,000 260 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1386 27,000,000 160,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1385 30,000,000 17,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی

صفحه‌ها