خرید خودرو

C Free-IMG

سیتروئن C5 مدل 2007 توافقی 220 کیلومتر ، اطلسی ، گیربکس اتوماتیک
سیتروئن زانتیا مدل 1388 45,000,000 117,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1387 40,000,000 120,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1387 37,000,000 130,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس دستی
سیتروئن مدل 2010 معاوضه بر اساس برند 170,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1388 45,000,000 110 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1381 21,000,000 1 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1384 33,000,000 116,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل معاوضه بر اساس برند 240,000 کیلومتر ، یشمی ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1385 34,000,000 125,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1382 28,500,000 200,000 کیلومتر ، نوک مدادی ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1387 39,000,000 97,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 31,000,000 200,000 کیلومتر ، نوک مدادی ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1385 26,000,000 170,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1383 27,000,000 340,000 کیلومتر ، یشمی ، گیربکس دستی
سیتروئن ژیان مدل 1356 1,800,000 566,225 کیلومتر ، بژ ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1381 توافقی 136 کیلومتر ، سرمه ای ، گیربکس دستی
سیتروئن زانتیا مدل 1388 52,000,000 50,000 کیلومتر ، نوک مدادی ، گیربکس دستی

صفحه‌ها