خرید خودرو

C Free-IMG

سمند X7 مدل 1383 13,400,000 299,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی
سمند LX مدل 1392 24,000,000 70,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
سمند LX مدل 1388 معاوضه براساس قیمت 250,000 کیلومتر ، زرد ، گیربکس دستی
سمند LX مدل 1386 16,300,000 190,000 کیلومتر ، خاکستری ، گیربکس دستی
سمند EL مدل 1385 14,000,000 208,000 کیلومتر ، زرد ، گیربکس دستی
سمند LX EF7 مدل 1395 34,200,000 صفر کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
سمند LX EF7 مدل 1391 20,000,000 77,000 کیلومتر ، آلبالوئی ، گیربکس دستی
سمند LX EF7 مدل 1395 32,800,000 صفر کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
سمند LX مدل 1394 277,000,000 32,000 کیلومتر ، نقره آبی ، گیربکس دستی
سمند LX EF7 مدل 1392 25,000,000 50,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
سمند X7 مدل 1385 13,000,000 230,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی
سمند SE مدل 1394 25,300,000 40,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
سمند LX مدل 1394 28,500,000 20,400 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
سمند X7 مدل 1382 توافقی 200 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی
سمند LX EF7 مدل 1392 24,900,000 78,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
سمند X7 مدل 1387 17,900,000 88,000 کیلومتر ، خاکستری ، گیربکس دستی
سمند EL مدل 1386 18,000,000 180,000 کیلومتر ، زرد ، گیربکس دستی
سمند LX EF7 مدل 1390 18,900,000 210,000 کیلومتر ، سرمه ای ، گیربکس دستی

صفحه‌ها