خرید خودرو

C Free-IMG

سمند LX مدل 1384 16,200,000 188,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی
سمند LX EF7 مدل 1390 22,000,000 160,000 کیلومتر ، نوک مدادی ، گیربکس دستی
سمند LX EF7 مدل 1390 22,000,000 160,000 کیلومتر ، نوک مدادی ، گیربکس دستی

D Free-No-IMG

سمند LX EF7 مدل 1391 20,000,000 155,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
سمند LX EF7 مدل 1396 32,800,000 صفر کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
سمند سورن مدل 1388 22,800,000 170,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
سمند LX مدل 1394 26,500,000 60,000 کیلومتر ، نوک مدادی ، گیربکس دستی
سمند X7 مدل 1384 14,350,000 119,000 کیلومتر ، خاکستری ، گیربکس دستی
سمند LX مدل 1394 26,500,000 60,000 کیلومتر ، نوک مدادی ، گیربکس دستی
سمند EL مدل 1386 توافقی 120,000 کیلومتر ، زرد ، گیربکس دستی
سمند EL مدل 1386 توافقی 120,000 کیلومتر ، زرد ، گیربکس دستی
سمند SE مدل 1384 1,400,000 31,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی
سمند LX مدل 1390 23,500,000 142,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
سمند LX EF7 مدل 1390 22,300,000 136,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
سمند سورن ELX مدل 1393 30,000,000 55,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس دستی
سمند EL مدل 1388 17,500,000 200,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی
سمند LX EF7 مدل 1395 33,500,000 صفر کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
سمند LX EF7 مدل 1394 30,800,000 19,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی

صفحه‌ها