خرید خودرو

A Featured-IMG

جیپ شهباز مدل 1358 18,000,000 70,000 کیلومتر ، آبی ، گیربکس دستی
جیپ صحرا مدل 1382 18,500,000 80,000 کیلومتر ، سبز ، گیربکس دستی

C Free-IMG

جیپ آهو مدل 1364 4,000,000 0 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی
جیپ آهو وانت مدل 1363 8,600,000 200,000 کیلومتر ، آبی ، گیربکس دستی
جیپ آهو مدل 1364 23,000,000 200,000 کیلومتر ، سایر ، گیربکس دستی
جیپ ویلیز مدل 1961 4,500,000 100,000 کیلومتر ، قهوه ای ، گیربکس دستی
جیپ آهو مدل 1355 توافقی 69,000 کیلومتر ، آبی ، گیربکس دستی
جیپ KM مدل 1983 13,500,000 200,000 کیلومتر ، سبز ، گیربکس دستی
جیپ آهو مدل 1363 15,500,000 150,000 کیلومتر ، بژ ، گیربکس دستی
جیپ چروکی مدل 1979 توافقی 500,000 کیلومتر ، قرمز ، گیربکس دستی
جیپ ویلیز مدل 1951 10,500,000 90,000 کیلومتر ، نوک مدادی ، گیربکس دستی
جیپ توسن مدل 1365 7,000,000 999 کیلومتر ، یشمی ، گیربکس دستی
جیپ KM مدل 1982 توافقی صفر کیلومتر ، مشکی ، گیربکس دستی
جیپ صحرا مدل 1381 توافقی 52,500 کیلومتر ، سبز ، گیربکس دستی
جیپ صحرا مدل 1378 12,500,000 200,000 کیلومتر ، سبز ، گیربکس دستی
جیپ صحرا مدل 1375 9,000,000 200,000 کیلومتر ، سبز ، گیربکس دستی
جیپ صحرا مدل 1378 11,000,000 200 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس دستی
جیپ صحرا مدل 1377 توافقی 11,800 کیلومتر ، سایر ، گیربکس دستی

صفحه‌ها