خرید خودرو

A Featured-IMG

تیبا صندوق دار مدل 1394 23,100,000 4,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
تیبا صندوق دار مدل 1395 اقساطی صفر کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
تیبا صندوق دار مدل 1392 20,000,000 40,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس دستی
تیبا صندوق دار مدل 1393 24,200,000 4,610 کیلومتر ، آبی ، گیربکس دستی

B Featured-No-IMG

تیبا هاچ بک مدل 1394 توافقی 60,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی

C Free-IMG

تیبا صندوق دار مدل 1392 18,800,000 74,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی
تیبا صندوق دار مدل 1390 18,500,000 61,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی
تیبا صندوق دار مدل 1395 21,900,000 16,000 کیلومتر ، نوک مدادی ، گیربکس دستی
تیبا صندوق دار مدل 1391 17,400,000 177,000 کیلومتر ، نوک مدادی ، گیربکس دستی
تیبا صندوق دار مدل 1394 23,600,000 17,800 کیلومتر ، خاکستری ، گیربکس دستی
تیبا هاچ بک مدل 1393 21,800,000 30,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
تیبا صندوق دار مدل 1393 6,500,000 6,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
تیبا صندوق دار مدل 1393 21,500,000 40,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
تیبا صندوق دار مدل 1393 21,300,000 46,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس دستی
تیبا صندوق دار مدل 1390 18,000,000 120,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی
تیبا صندوق دار مدل 1395 اقساطی صفر کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
تیبا صندوق دار مدل 1393 21,000,000 55,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس دستی
تیبا صندوق دار مدل 1389 16,700,000 64,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس دستی

صفحه‌ها