خرید خودرو

A Featured-IMG

تیبا صندوق دار مدل 1394 23,100,000 4,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
تیبا صندوق دار مدل 1395 اقساطی صفر کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
تیبا صندوق دار مدل 1392 20,000,000 40,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس دستی
تیبا صندوق دار مدل 1393 24,200,000 4,610 کیلومتر ، آبی ، گیربکس دستی

B Featured-No-IMG

تیبا هاچ بک مدل 1394 توافقی 60,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی

C Free-IMG

تیبا صندوق دار مدل 1395 23,800,000 8,700 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
تیبا هاچ بک مدل 1394 22,700,000 54,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس دستی
تیبا صندوق دار مدل 1396 اقساطی صفر کیلومتر ، سایر ، گیربکس دستی
تیبا صندوق دار مدل 1393 19,300,000 73,000 کیلومتر ، آبی ، گیربکس دستی
تیبا هاچ بک مدل 1395 26,500,000 21,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
تیبا هاچ بک مدل 1393 22,800,000 25,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
تیبا هاچ بک مدل 1396 اقساطی صفر کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
تیبا صندوق دار مدل 1396 اقساطی صفر کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
تیبا هاچ بک مدل 1395 24,300,000 12,000 کیلومتر ، نوک مدادی ، گیربکس دستی
تیبا هاچ بک مدل 1394 23,800,000 9,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
تیبا صندوق دار مدل 1392 19,500,000 39,500 کیلومتر ، نوک مدادی ، گیربکس دستی
تیبا صندوق دار مدل 1392 18,500,000 64,000 کیلومتر ، آبی ، گیربکس دستی
تیبا صندوق دار مدل 1392 18,500,000 75,000 کیلومتر ، خاکستری ، گیربکس دستی

صفحه‌ها