خرید خودرو

A Featured-IMG

تیبا صندوق دار مدل 1394 23,100,000 4,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
تیبا صندوق دار مدل 1395 اقساطی صفر کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
تیبا صندوق دار مدل 1392 20,000,000 40,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس دستی
تیبا صندوق دار مدل 1393 24,200,000 4,610 کیلومتر ، آبی ، گیربکس دستی

B Featured-No-IMG

تیبا هاچ بک مدل 1394 توافقی 60,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی

C Free-IMG

تیبا هاچ بک مدل 1393 21,500,000 48,500 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
تیبا صندوق دار مدل 1394 22,900,000 18,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
تیبا صندوق دار مدل 1391 19,000,000 17,000 کیلومتر ، مسی ، گیربکس دستی
تیبا هاچ بک مدل 1393 21,800,000 31,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
تیبا صندوق دار مدل 1393 19,900,000 56,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
تیبا هاچ بک مدل 1394 24,000,000 12,000 کیلومتر ، آبی ، گیربکس دستی
تیبا هاچ بک مدل 1393 23,500,000 19,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
تیبا صندوق دار مدل 1392 18,800,000 74,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی
تیبا صندوق دار مدل 1390 18,500,000 61,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی
تیبا صندوق دار مدل 1395 21,900,000 16,000 کیلومتر ، نوک مدادی ، گیربکس دستی
تیبا صندوق دار مدل 1391 17,400,000 177,000 کیلومتر ، نوک مدادی ، گیربکس دستی
تیبا صندوق دار مدل 1394 23,600,000 17,800 کیلومتر ، خاکستری ، گیربکس دستی
تیبا صندوق دار مدل 1393 6,500,000 6,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی

صفحه‌ها