خرید خودرو

A Featured-IMG

تاکسی مدل 1385 12,500,000 380,000 کیلومتر ، زرد ، گیربکس دستی

B Featured-No-IMG

تاکسی پراید مدل 1384 12,000,000 290,000 کیلومتر ، سبز ، گیربکس دستی

C Free-IMG

تاکسی سمند مدل 1393 33,000,000 100,000 کیلومتر ، زرد ، گیربکس دستی
تاکسی تویوتا مدل 2013 اقساطی 180 کیلومتر ، زرد ، گیربکس اتوماتیک
تاکسی سمند مدل 1383 13,000,000 5 کیلومتر ، زرد ، گیربکس دستی
تاکسی سمند مدل 1384 10,000,000 300,000 کیلومتر ، زرد ، گیربکس دستی
تاکسی گوناگون مدل 1389 توافقی 54 کیلومتر ، زرد ، گیربکس دستی
تاکسی سمند مدل 1387 28,000,000 150,000 کیلومتر ، زرد ، گیربکس دستی
تاکسی سمند مدل 1387 33,000,000 150,000 کیلومتر ، زرد ، گیربکس دستی
تاکسی پیکان مدل 1360 18,000,000 345,000 کیلومتر ، آبی ، گیربکس دستی
تاکسی پژو 405 مدل 1395 40,000,000 صفر کیلومتر ، زرد ، گیربکس دستی
تاکسی پراید مدل 1383 12,000,000 290,000 کیلومتر ، سبز ، گیربکس دستی
تاکسی گوناگون مدل 1386 توافقی 290,000 کیلومتر ، سبز ، گیربکس دستی
تاکسی پژو 405 مدل 1386 17,000,000 180,000 کیلومتر ، سبز ، گیربکس دستی
تاکسی سمند مدل 1395 39,000,000 صفر کیلومتر ، زرد ، گیربکس دستی
تاکسی پیکان مدل 1375 توافقی 500 کیلومتر ، زرد ، گیربکس دستی
تاکسی سمند مدل 1385 توافقی 160 کیلومتر ، زرد ، گیربکس دستی
تاکسی سمند مدل 1388 توافقی 380,000 کیلومتر ، زرد ، گیربکس دستی

صفحه‌ها