خرید خودرو

A Featured-IMG

تاکسی مدل 1385 12,500,000 380,000 کیلومتر ، زرد ، گیربکس دستی

B Featured-No-IMG

تاکسی گوناگون مدل 1388 16,000,000 125,000 کیلومتر ، زرد ، گیربکس دستی
تاکسی پراید مدل 1384 12,000,000 290,000 کیلومتر ، سبز ، گیربکس دستی

C Free-IMG

تاکسی گوناگون مدل 1386 9,000,000 500,000 کیلومتر ، سبز ، گیربکس دستی
تاکسی سمند مدل 1395 41,000,000 40,000 کیلومتر ، زرد ، گیربکس دستی
تاکسی پژو 405 مدل 1386 18,500,000 42,000 کیلومتر ، سبز ، گیربکس دستی
تاکسی پژو 405 مدل 1386 معاوضه براساس قیمت 280 کیلومتر ، سبز ، گیربکس دستی
تاکسی سمند مدل 1387 توافقی 19,000 کیلومتر ، زرد ، گیربکس دستی
تاکسی پراید مدل 1385 14,000,000 10,000 کیلومتر ، زرد ، گیربکس دستی
تاکسی سمند مدل 1393 توافقی 162 کیلومتر ، زرد ، گیربکس دستی
تاکسی پیکان مدل 1383 8,500,000 300,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
تاکسی پژو 405 مدل 1389 توافقی 200,000 کیلومتر ، زرد ، گیربکس دستی
تاکسی پژو 405 مدل 1389 توافقی 400,000 کیلومتر ، زرد ، گیربکس دستی
تاکسی پژو 405 مدل 1387 16,500,000 340,000 کیلومتر ، سبز ، گیربکس دستی
تاکسی پژو 405 مدل 1386 25,000,000 343,345 کیلومتر ، سبز ، گیربکس دستی
تاکسی پژو 405 مدل 1392 توافقی 90,000 کیلومتر ، زرد ، گیربکس دستی
تاکسی سمند مدل 1393 33,000,000 100,000 کیلومتر ، زرد ، گیربکس دستی
تاکسی تویوتا مدل 2013 اقساطی 180 کیلومتر ، زرد ، گیربکس اتوماتیک

صفحه‌ها