خرید خودرو

C Free-IMG

بیوک B3 (مونتاژ) مدل 1365 19,000,000 300,000 کیلومتر ، سرمه ای ، گیربکس اتوماتیک

G Sold-Free-IMG

بیوک B3 (مونتاژ) مدل 1364 10,800,000 500,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک