خرید خودرو

A Featured-IMG

بنز E 350 مدل 2003 130,000,000 106,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
بنز C 200 مدل 2007 108,000,000 57,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس اتوماتیک
بنز SE 280 مدل 1984 38,000,000 180,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس دستی
بنز E 190 مدل 1988 55,000,000 182,000 کیلومتر ، نوک مدادی ، گیربکس اتوماتیک
بنز C 230 مدل 2007 142,000,000 133,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس اتوماتیک

C Free-IMG

بنز C 200 مدل 2012 توافقی 80,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
بنز C 200 مدل 2008 170,000,000 154,000 کیلومتر ، نوک مدادی ، گیربکس اتوماتیک
بنز E 200 مدل 1985 18,000,000 200,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
بنز E 230 مدل 1984 26,000,000 298,000 کیلومتر ، آلبالوئی ، گیربکس دستی
بنز C 240 مدل 2002 58,000,000 170,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس دستی
بنز C 200 مدل 2008 140,000,000 14,300 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس اتوماتیک
بنز E 230 مدل 1985 40,000,000 270,000 کیلومتر ، سایر ، گیربکس اتوماتیک
بنز S 280 مدل 1977 توافقی 30,000 کیلومتر ، طلایی ، گیربکس دستی
بنز S 280 مدل 1982 26,000,000 200,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
بنز E 200 مدل 1985 18,000,000 120,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
بنز C 280 مدل 2009 194,000,000 60,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
بنز C 220 مدل 1973 20,000,000 200,000 کیلومتر ، سبز ، گیربکس دستی
بنز E 200 (مونتاژ) مدل 138... 150,000,000 104,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس اتوماتیک

صفحه‌ها