خرید خودرو

A Featured-IMG

بنز E 350 مدل 2003 130,000,000 106,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
بنز C 200 مدل 2007 108,000,000 57,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس اتوماتیک
بنز E 190 مدل 1988 55,000,000 182,000 کیلومتر ، نوک مدادی ، گیربکس اتوماتیک
بنز C 230 مدل 2007 142,000,000 133,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس اتوماتیک

C Free-IMG

بنز مدل 2006 130,000,000 240,000 کیلومتر ، زیتونی ، گیربکس اتوماتیک
بنز E 250 مدل 2015 500,000,000 25,000 کیلومتر ، قهوه ای ، گیربکس اتوماتیک
بنز CLS 500 مدل 2010 350,000,000 27,000 کیلومتر ، خاکستری ، گیربکس اتوماتیک
بنز E 350 کروک مدل 2013 485,000,000 8,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
بنز C 200 مدل 2015 465,000,000 5,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
بنز E 200 مدل 2013 توافقی 61,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس اتوماتیک
بنز E 200 مدل 2015 توافقی 17,000 کیلومتر ، قهوه ای ، گیربکس اتوماتیک
بنز E 280 مدل 1972 22,000,000 10 کیلومتر ، آبی ، گیربکس دستی
بنز E 190 مدل 1992 معاوضه براساس قیمت 175,000 کیلومتر ، آلبالوئی ، گیربکس دستی
بنز C 200 مدل 2013 2,550,000,000 72,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
بنز SLC 350 مدل 1974 80,000,000 200,000 کیلومتر ، طلایی ، گیربکس دستی
بنز E 250 مدل 2016 توافقی 10,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس اتوماتیک
بنز C 200 مدل 2006 95,000,000 260,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس اتوماتیک
بنز S 300 مدل 1992 800,000,000 240 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس اتوماتیک

صفحه‌ها