خرید خودرو

B Featured-No-IMG

آلفا رومئو جولیتا مدل 201... 150,000,000 29,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس اتوماتیک

C Free-IMG

آلفا رومئو جولیتا مدل 201... 112,000,000 29,500 کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
آلفا رومئو جولیتا مدل 201... 149,000,000 10,000 کیلومتر ، آلبالوئی ، گیربکس اتوماتیک

D Free-No-IMG

آلفا رومئو جولیتا مدل 201... 155,000,000 1,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
آلفا رومئو جولیتا مدل 201... 146,000,000 32,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
آلفا رومئو جولیتا مدل 201... 102,000,000 75,000 کیلومتر ، سرمه ای ، گیربکس اتوماتیک