خرید خودرو

A Featured-IMG

پراید 111 EX مدل 1391 16,500,000 116,000 کیلومتر ، نوک مدادی ، گیربکس دستی
پراید صندوق دار مدل 1388 12,350,000 150,000 کیلومتر ، زیتونی ، گیربکس دستی
پراید 131 SE مدل 1395 اقساطی صفر کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
پراید 111 SE مدل 1395 اقساطی صفر کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
پراید 131 LE مدل 1392 18,000,001 70,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
پراید صندوق دار مدل 1389 13,700,000 145,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس دستی

B Featured-No-IMG

پراید 141 ساده مدل 1389 11,900,000 160,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی

C Free-IMG

پراید 151 TL مدل 1393 20,000,000 47,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
پراید 141 SL مدل 1387 10,950,000 150,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
پراید مدل 1388 12,000,000 220,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
پراید 131 SX مدل 1390 21,800,000 65,000 کیلومتر ، نوک مدادی ، گیربکس اتوماتیک
پراید صندوق دار مدل 1384 85,000,000 270,000 کیلومتر ، یشمی ، گیربکس دستی
پراید 131 SL مدل 1390 15,100,000 80,000 کیلومتر ، نوک مدادی ، گیربکس دستی
پراید صندوق دار مدل 1383 8,000,000 290,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
پراید هاچ بک مدل 1378 8,800,000 380,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
پراید 141 ساده مدل 1389 13,000,000 130,000 کیلومتر ، خاکستری ، گیربکس دستی
پراید هاچ بک مدل 1386 12,650,000 165,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس دستی
پراید صندوق دار مدل 1383 8,000,000 242,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی

صفحه‌ها