خرید خودرو

A Featured-IMG

پراید صندوق دار مدل 1388 12,350,000 150,000 کیلومتر ، زیتونی ، گیربکس دستی
پراید 131 SE مدل 1395 اقساطی صفر کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
پراید 111 SE مدل 1395 اقساطی صفر کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
پراید 131 LE مدل 1392 18,000,001 70,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
پراید صندوق دار مدل 1389 13,700,000 145,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس دستی

B Featured-No-IMG

پراید 141 ساده مدل 1389 11,900,000 160,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی

C Free-IMG

پراید صندوق دار مدل 1386 معاوضه براساس قیمت 192,000 کیلومتر ، قرمز ، گیربکس دستی
پراید مدل 1395 19,300,000 16,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
پراید صندوق دار مدل 1384 8,500,000 360,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی
پراید صندوق دار مدل 1386 10,800,000 260,642 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی
پراید 141 ساده مدل 1378 7,500,000 121,000 کیلومتر ، خاکستری ، گیربکس دستی
پراید 151 SE مدل 1393 13,200,000 16,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
پراید صندوق دار مدل 1389 12,700,000 135,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی
پراید 131 SX مدل 1391 15,500,000 86,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
پراید 131 SE مدل 1396 اقساطی صفر کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
پراید صندوق دار مدل 1385 10,800,000 300,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
پراید صندوق دار مدل 1387 11,800,000 260,000 کیلومتر ، نوک مدادی ، گیربکس دستی
پراید 132 SX مدل 1390 14,800,000 160,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی

صفحه‌ها