خرید خودرو

B Featured-No-IMG

سمند LX EF7 مدل 33,300,000 صفر کیلومتر ، خاکستری ، گیربکس دستی

C Free-IMG

سمند LX EF7 مدل 1391 24,000,000 60,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
سمند سورن مدل 1387 22,000,000 164,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
سمند X7 مدل 1382 12,500,000 220,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی
سمند سورن مدل 1388 21,500,000 103,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
سمند X7 مدل 1386 16,900,000 18,470 کیلومتر ، نوک مدادی ، گیربکس دستی
سمند LX EF7 مدل 1394 28,000,000 44,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس دستی
سمند LX EF7 مدل 1392 25,000,000 60,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس دستی
سمند سورن مدل 1392 29,000,000 99,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
سمند LX مدل 1383 12,500,000 224,000 کیلومتر ، نوک مدادی ، گیربکس دستی
سمند LX مدل 1383 12,500,000 224,000 کیلومتر ، نوک مدادی ، گیربکس دستی
سمند LX مدل 1394 28,500,000 36,400 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
سمند سورن مدل 1384 17,500,000 135,000 کیلومتر ، بژ ، گیربکس دستی
سمند LX مدل 1391 23,800,000 150,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
سمند LX EF7 مدل 1392 23,950,000 83,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
سمند LX EF7 مدل 1390 22,500,000 135,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس دستی
سمند LX EF7 مدل 1393 26,000,000 50,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
سمند سورن ELX مدل 1394 31,800,000 40,800 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی

صفحه‌ها