خرید خودرو

C Free-IMG

گریت وال ولیکس C30 اتوماتی... 38,500,000 38,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس اتوماتیک
گریت وال ولیکس C30 اتوماتی... 41,000,000 85 کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
گریت وال ولیکس C30 اتوماتی... 45,000,000 19,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی

D Free-No-IMG

گریت وال ولیکس C30 اتوماتی... 40,000,000 78,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک