خرید خودرو

C Free-IMG

کادیلاک سویل مدل 1983 38,000,000 100,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
کادیلاک سویل (مونتاژ) مدل... 35,000,000 999 کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
کادیلاک فلیت وود مدل 1987 75,000,000 90 کیلومتر ، طوسی ، گیربکس اتوماتیک