خرید خودرو

A Featured-IMG

نیسان ماکسیما مدل 1382 44,000,000 21,000 کیلومتر ، زغالی ، گیربکس دستی
نیسان ماکسیما مدل 1381 42,500,000 220,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس اتوماتیک
نیسان پاترول دو در مدل 137... 26,500,000 130,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس دستی
نیسان سرانزا مدل 1384 43,000,000 253,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس دستی
نیسان ماکسیما مدل 1382 39,500,000 230,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی
نیسان آلتیما مدل 1991 10,000,000 270,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی

C Free-IMG

نیسان پت فایندر مدل 1992 34,000,000 0 کیلومتر ، بژ ، گیربکس دستی
نیسان پاترول چهار در مدل 1... 26,500,000 173,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس دستی
نیسان مورانو مدل 2010 145,000,000 71,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس اتوماتیک
نیسان مورانو مدل 2010 145,000,000 71,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس اتوماتیک
نیسان پیکاپ (مونتاژ) مدل 1... 35,000,000 350,000 کیلومتر ، سرمه ای ، گیربکس دستی
نیسان رونیز مدل 1383 52,000,000 140,000 کیلومتر ، زغالی ، گیربکس دستی
نیسان ماکسیما مدل 1383 46,800,000 204,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
نیسان پیکاپ (مونتاژ) مدل 1... 43,000,000 200 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
نیسان ماکسیما مدل 1384 47,000,000 118,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
نیسان پاترول چهار در مدل 1... 19,500,000 250,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس دستی
نیسان تی ینا (مونتاژ) مدل... توافقی 10,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
نیسان وانت زامیاد مدل 1384... 15,500,000 170,000 کیلومتر ، آبی ، گیربکس دستی

صفحه‌ها