خرید خودرو

A Featured-IMG

نیسان ماکسیما مدل 1382 44,000,000 21,000 کیلومتر ، زغالی ، گیربکس دستی
نیسان ماکسیما مدل 1381 42,500,000 220,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس اتوماتیک
نیسان پاترول دو در مدل 137... 26,500,000 130,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس دستی
نیسان پاترول چهار در مدل 1... 33,000,000 250,000 کیلومتر ، سبز ، گیربکس دستی
نیسان سرانزا مدل 1384 43,000,000 253,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس دستی
نیسان ماکسیما مدل 1382 39,500,000 230,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی
نیسان آلتیما مدل 1991 10,000,000 270,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی

C Free-IMG

نیسان پاترول چهار در مدل 1... 39,000,000 110 کیلومتر ، سبز ، گیربکس دستی
نیسان مورانو مدل 2012 195,000,000 41,500 کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
نیسان وانت زامیاد مدل 1389... توافقی 100,000 کیلومتر ، آبی ، گیربکس دستی
نیسان وانت زامیاد مدل 1387... 20,000,000 123,456 کیلومتر ، آبی ، گیربکس دستی
نیسان پاترول وانت مدل 1370... 25,000,000 56,000 کیلومتر ، کرم ، گیربکس دستی
نیسان رونیز مدل 1382 45,500,000 210,000 کیلومتر ، زغالی ، گیربکس دستی
نیسان ماکسیما مدل 1384 47,000,000 212,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس دستی
نیسان آلتیما مدل 1991 25,000,000 260,000 کیلومتر ، دودی ، گیربکس اتوماتیک
نیسان پاترول چهار در مدل 1... 10,500,000 10,500 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
نیسان ماکسیما مدل 1383 59,000,000 178,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
نیسان ماکسیما مدل 1389 76,000,000 120,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس اتوماتیک

صفحه‌ها