خرید خودرو

A Featured-IMG

نیسان پاترول چهار در مدل 1... 22,500,000 35,000 کیلومتر ، سرمه ای ، گیربکس دستی
نیسان ماکسیما مدل 1382 44,000,000 21,000 کیلومتر ، زغالی ، گیربکس دستی
نیسان ماکسیما مدل 1381 42,500,000 220,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس اتوماتیک
نیسان پاترول دو در مدل 137... 26,500,000 130,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس دستی
نیسان سرانزا مدل 1384 43,000,000 253,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس دستی
نیسان ماکسیما مدل 1382 39,500,000 230,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی
نیسان آلتیما مدل 1991 10,000,000 270,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی

C Free-IMG

نیسان پاترول چهار در مدل 1... 10,000,000 300,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی
نیسان پاترول دو در مدل 138... 25,500,000 250 کیلومتر ، سایر ، گیربکس دستی
نیسان پاترول دو در مدل 137... توافقی 300,000 کیلومتر ، سایر ، گیربکس دستی
نیسان پیکاپ (مونتاژ) مدل 1... 42,500,000 200 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
نیسان ماکسیما مدل 1382 57,000,000 160,000 کیلومتر ، سرمه ای ، گیربکس اتوماتیک
نیسان رونیز مدل 1384 60,000,000 190,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس دستی
نیسان پاترول دو در مدل 136... 12,000,000 200,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی
نیسان پاترول دو در مدل 137... 23,000,000 180,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس دستی
نیسان پاترول چهار در مدل 1... 22,000,000 300 کیلومتر ، سرمه ای ، گیربکس دستی
نیسان پاترول چهار در مدل 1... 38,000,000 106,000 کیلومتر ، سرمه ای ، گیربکس دستی
نیسان رونیز مدل 1386 55,000,000 132,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی

صفحه‌ها