خرید خودرو

C Free-IMG

مینی ماینر مدل 1972 توافقی 0 کیلومتر ، سرمه ای ، گیربکس دستی

D Free-No-IMG

مینی ماینر کوپر مدل 1974 65,000,000 10,000 کیلومتر ، یشمی ، گیربکس دستی

G Sold-Free-IMG

مینی ماینر کوپر مدل 1975 40,000,000 500,000 کیلومتر ، نارنجی ، گیربکس دستی
مینی ماینر کوپر مدل 1975 40,000,000 500,000 کیلومتر ، نارنجی ، گیربکس دستی