خرید خودرو

C Free-IMG

لیفان 620 1.8 مدل 1392 توافقی 40,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
لیفان X50 مدل 1394 48,000,000 6,060 کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
لیفان 620 1.8 مدل 1392 توافقی 41,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
لیفان X60 مدل 1393 50,000,000 صفر کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
لیفان X60 مدل 1392 415,000,000 79,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
لیفان X50 مدل 2016 اقساطی 3,900 کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
لیفان 620 1.8 مدل 1393 38,000,000 33,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
لیفان X60 مدل 1393 48,000,000 22,000 کیلومتر ، قهوه ای ، گیربکس دستی
لیفان X60 مدل 1395 53,000,000 صفر کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
لیفان 620 1.8 مدل 1391 30,000,000 85,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس دستی
لیفان 520i مدل 1390 21,300,000 85,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
لیفان 520 مدل 1390 19,000,000 88,000 کیلومتر ، قهوه ای ، گیربکس دستی
لیفان X60 مدل 1394 50,000,000 22,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
لیفان X60 مدل 1393 46,000,000 49,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
لیفان X60 مدل 1394 51,000,000 14 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
لیفان X60 مدل 1391 45,500,000 69,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
لیفان 520 مدل 1389 19,000,000 94,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
لیفان X60 مدل 1393 46,500,000 43,000 کیلومتر ، آبی ، گیربکس دستی

صفحه‌ها