خرید خودرو

B Featured-No-IMG

لیفان X60 مدل 1393 45,000,000 27,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس دستی

C Free-IMG

لیفان X60 مدل 1392 42,400,000 75,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
لیفان X50 مدل 1394 48,500,000 صفر کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
لیفان 820 مدل 1395 82,500,000 صفر کیلومتر ، سفید ، گیربکس اتوماتیک
لیفان X60 مدل 1395 54,500,000 صفر کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
لیفان X50 مدل 1394 توافقی 9,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس اتوماتیک
لیفان 620 1.6 مدل 1391 28,000,000 49,000 کیلومتر ، سرمه ای ، گیربکس دستی
لیفان X50 مدل 1394 توافقی 9,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس اتوماتیک
لیفان X60 مدل 1395 توافقی صفر کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
لیفان X60 مدل 1393 45,000,000 19,500 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس دستی
لیفان X60 مدل 1392 42,400,000 75,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
لیفان X60 مدل 1392 42,400,000 75,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
لیفان X60 مدل 1392 42,400,000 57,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
لیفان 520 مدل 1389 14,500,000 159,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی
لیفان 620 1.8 مدل 1394 37,500,000 11,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
لیفان X60 مدل 1392 معاوضه بر اساس برند 75 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
لیفان X60 مدل 1392 42,400,000 77 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
لیفان 520i مدل 1389 17,000,000 0 کیلومتر ، نقره آبی ، گیربکس دستی

صفحه‌ها