خرید خودرو

C Free-IMG

جک جی 5 1.5 مدل 1393 42,500,000 75,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
جک جی 5 1.5 مدل 36,000,000 48,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
جک جی 5 1.5 مدل 1393 معاوضه براساس قیمت 22,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی

D Free-No-IMG

جک جی 5 1.5 مدل 1394 44,500,000 17,500 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس دستی
جک جی 5 1.5 مدل 1394 46,500,000 10,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس دستی