خرید خودرو

A Featured-IMG

تیبا صندوق دار مدل 1394 23,100,000 4,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
تیبا صندوق دار مدل 1395 اقساطی صفر کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
تیبا صندوق دار مدل 1392 20,000,000 40,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس دستی
تیبا صندوق دار مدل 1393 24,200,000 4,610 کیلومتر ، آبی ، گیربکس دستی

B Featured-No-IMG

تیبا هاچ بک مدل 1394 توافقی 60,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی

C Free-IMG

تیبا صندوق دار مدل 1394 22,000,000 60,000 کیلومتر ، نوک مدادی ، گیربکس دستی
تیبا صندوق دار مدل 1393 23,000,000 35,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
تیبا صندوق دار مدل 1393 20,000,000 37,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
تیبا صندوق دار مدل 1395 27,300,000 صفر کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
تیبا صندوق دار مدل 1389 17,200,000 114,000 کیلومتر ، نقره ای ، گیربکس دستی
تیبا صندوق دار مدل 1395 24,200,000 0 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
تیبا صندوق دار مدل 1390 16,800,000 89,000 کیلومتر ، مشکی ، گیربکس دستی
تیبا صندوق دار مدل 1393 23,100,000 6,450 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
تیبا هاچ بک مدل 1393 23,000,000 34,000 کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
تیبا صندوق دار مدل 1394 22,700,000 3,900 کیلومتر ، نوک مدادی ، گیربکس دستی
تیبا صندوق دار مدل 1393 17,500,000 77,000 کیلومتر ، نوک مدادی ، گیربکس دستی
تیبا صندوق دار مدل 1395 توافقی صفر کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی
تیبا صندوق دار مدل 1395 اقساطی صفر کیلومتر ، سفید ، گیربکس دستی

صفحه‌ها